יולי 2021

דרושים: דירקטורים עם הבנה ב-ESG

עברי ורבין, מנכ"ל GOODVISION מקבוצת פאהן קנה ומחבר הספר אחריות תאגידית בהוצאת מטר.
בשנים האחרונות, וביתר שאת בשנה האחרונה, אנחנו עדים לעליה משמעותית במודעות ובהבנה כי אחריות תאגידית (איכות סביבה, אתיקה, גיוון וכד') משמעותית וחיונית לביצועי חברות ולהצלחה שלהן.


ככל שהעולם מבין שההערכות לשינוי האקלים, המלחמה בשחיתות, ושאר נושאים ערכיים לא רק חשובים לעתידנו כחברה אנושית, אלא גם קריטיים להצלחה עסקית בשווקים לאורך זמן- כך נוצרות יותר דרישות וציפיות מחברות עסקיות בתחומים אלה ע"י רגולטורים, לקוחות, משקיעים, ואף פנימה ע"י העובדים עצמם.


כך לדוגמה, רק בשנה האחרונה התפרסמה קריאה של רשות ניירות ערך לחברות הנסחרות בתל אביב לפרסם דיווח על האחריות התאגידית שלהן ומצד שני, חברות השקעה גדולות כמו "בלקרוק", "בלקסטון" ו"ונגארד", הצהירו מחדש על מחויבותן לקיימות ואחריות תאגידית בקרב חברות הפורטפוליו שלהן. אפילו הגופים המוסדיים בישראל כמו "מגדל", "הראל" ו"פסגות" הכריזו על מחויבותם להיבטים ערכיים שונים בהשקעות.


ואמנם אנו עדים לחיזוק התשתיות הניהוליות בהקשרים של אחריות תאגידית ע"י מינוי רכזים לתחום ועלייה בפרסום דוחות אחריות תאגידית. אבל מה בהקשר להתנהלות הדירקטורים והדירקטוריונים?
The tone starts from the top גם בהקשר זה, ואנו חייבים להצביע על התארגנות מחדש של הדירקטוריונים כך שיוכלו להטמיע את נושאי ה ESG בפעילות החברה. הן בהיבט ניהול הסיכונים והן בהיבט ניצול ההזדמנויות.


קריאתה של אליסון לי, אחת מנציבות ה SEC בארה"ב, לדירקטוריונים, הגיעה בעיתוי טוב בו מצופה מהם לפתח יכולות מודעות ומומחיות בתחומי ה ESG, ובכך נתנה ביטוי רגולטורי לכיוון שהשוק לקח בפועל. במשך מספר שנים אנו רואים ציפייה ובקשה של משקיעים מדירקטוריונים להתייחס לנושא החדש בעיר.


ציפיות קונקרטיות מהדירקטוריון שתפקידו להכווין ולפקח על ביצועי ההנהלה בתחום ה ESG יכולים לכלול ארבעה צירים מרכזיים:


1. קיום הדרכות ודיונים בנושא במליאת הדירקטוריון או באחת הוועדות ואף להצביע על אחת הוועדות שתתמקד ותעמיק בנושא.
2. איתור ומינוי של דירקטורים עם הכרות והבנה בתחום ה ESG או הכשרתם של דירקטורים קיימים לתחומים אלה.
3. הכנסת הנושא לתכניות הביקורת של החברה.
4. וידוא הלימה של נושאים אלה בתוכניות התגמול, גם כדי למנוע אפשרות של מסר כפול ופערים בין הצהרות החברות לביצועיהן בשטח, וגם כדי להניע לפעולה את שדרת הניהול לכיוונים אלה.


לסיכום, קצת בדומה לתהליך שהתרחש בתחום הסייבר לפני מספר שנים, אנו חייבים לעבור מ-nice to have ל-Must have בכל הנוגע לאחריות תאגידית, בעיקר בהקשר של ניהול הסיכונים אבל גם בהיבט של ניצול הזדמנויות וחיבור הESG- לאסטרטגיה של הארגון.


בין היתר, תפקידם של הדירקטוריונים להסתכל במבט ארוך טווח על הסיכונים וההזדמנויות, לכן ברור שהם נדרשים לבצע התאמות גם לתחום החדש. בדיוק כמו שנדרשים דירקטורים עם מיומנות חשבונאית או ניסיון סקטוריאלי בתחום עיסוקי התאגיד, הרי הוועדות לאיתור דירקטורים צריכות לאתר ולהכשיר אותם גם לתחום האחריות התאגידית ולוודא שהדירקטוריון מוכן בעצמו ומכין את החברה לנושא.

Phone
שלמה המלך 37-39 קרית אונו
Phone
03-7363146